تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی

settingFaEn

اخبار

مشاهده آرشیو اخبار

گزارش تصویری

مشاهده آرشیو اخبار
معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج یکی از ارکان اصلی شهرداری کرج می باشد که اجراء و بهره برداری از پروژه‌های عمرانی در قالب تقاطعات همسطح و غیر همسطح از جمله ساخت پل، بزرگراه، زیرگذر، ساماندهی معابر ، ابنيـه و تاسیسات شهری در شهر را عهده دار می باشد.
بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرح های فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر را نیز می توان از وظایف این معاونت دانست  فعاليت‌های عمرانی درسطح مناطق نيز با هماهنگی ادارات كل در معاونـت فنی و عمرانی صورت ‌می پذيرد و به اين مجموعه عملكردی بايد ساماندهی شبكه جمع‌آوری و مديريت آبهای سطحی و تعمير، مرمت، مقاوم سازی و بهسازی پل های شهر کرج را نيز افزود.


 

فرزین فرشاد
سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج

خدمات الکترونیک پرکاربرد

خدمات معاونت فنی و عمرانی

.